FEATURES CLUSTER FORMATION ON THE SURFACE OF SEMICONDUCTOR CRYSTALS OF THE GROUP A3B5
( Pp. 40-44)

More about authors
Suchikova Yana Alexandrovna kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent
Berdyansk State Pedagogical University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The paper discusses the characteristics of cluster formation on the surface of semiconductors A3B5 in electrochemical processing. The mechanism of this phenomenon is described in terms of coherent phenomena in stochastic systems.
How to Cite:
Suchikova Y.A., (2016), FEATURES CLUSTER FORMATION ON THE SURFACE OF SEMICONDUCTOR CRYSTALS OF THE GROUP A3B5. Computational Nanotechnology, 1: 40-44.
Reference list:
Novikov E. A. Funktsionaly i metod sluchaynykh sil v teorii turbulentnosti // ZHETF. - 1964. T. 47, № 5. - S. 1919 -1926.
Sychikova YA.A. Vliyanie sostava elektrolita na velichinu porogovogo napryazheniya nachala poroobrazovaniya fosfida indiya // Fizicheskaya inzheneriya poverkhnosti. - 2010. - T.8, №3. - S. 259 - 264.
Sichikova YA.O., Kidalov V.V., Balan O.S., Sukach G.O. Testuruvannya poverkhni fosfidu indiyu // ZHurnal nano- i elektronoi fiziki. - 2010, №1. - S. 84 - 88.
Sichikova YA.O., Kidalov V.V., Sukach G.O., Kirilash O.I. Metodika otrimannya ta doslidzhennya morfologii poruvatikh shariv p-InP ta p-GaAs // Elektronika ta zv yazok. - 2010. - T. 4, № 57. - S. 34 - 36.
Klyatskin V. I. Stokhasticheskie uravneniya glazami fizika. Osnovnye polozheniya,tochnye rezul taty i asimptoticheskie priblizheniya. - M.: Fizmatlit, 2001.
Klyatskin V., Gurariy D. Kogerentnye yavleniya v stokhasticheskikh dinamicheskikhsistemakh // UFN. - 1999. T. 169, № 2. - S. 171 - 207.
Nicolis G., Prigogin I. Exploring Complexity, an Introduction - N. Y.: W. H. Freeman and Company, 1989.
Isichenko M. B. Percolation, statistical topography, and transport in random media // Rev. Modern Phys. - 1992. V. 64, № 4. - P. 961 - 1043
Aref KH. Razvitie khaoticheskoy advektsii // Nelineynaya dinamika. - 2006. T. 2, № 1. - S. 111 - 133.
Mikhaylov A. S., Uporov I. V. Kriticheskie yavleniya v sredakh s razlozheniem, raspadom i diffuziey // UFN. - 1984. T. 144, № 3. - S. 79 - 112.
Keywords:
semiconductors, electrochemical etching, clusters, pores, stochastic system, coherent phenomena.