FEATURES CLUSTER FORMATION ON THE SURFACE OF SEMICONDUCTOR CRYSTALS OF THE GROUP A3B5
( Pp. 40-44)

More about authors
Suchikova Yana Alexandrovna kandidat fiziko-matematicheskih nauk, docent
Berdyansk State Pedagogical University
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The paper discusses the characteristics of cluster formation on the surface of semiconductors A3B5 in electrochemical processing. The mechanism of this phenomenon is described in terms of coherent phenomena in stochastic systems.
How to Cite:
Suchikova Y.A., (2016), FEATURES CLUSTER FORMATION ON THE SURFACE OF SEMICONDUCTOR CRYSTALS OF THE GROUP A3B5. Computational Nanotechnology, 1 => 40-44.
Reference list:
Novikov E. A. Funktsionaly i metod sluchaynykh sil v teorii turbulentnosti // ZHETF. - 1964. T. 47, № 5. - S. 1919 -1926.
Sychikova YA.A. Vliyanie sostava elektrolita na velichinu porogovogo napryazheniya nachala poroobrazovaniya fosfida indiya // Fizicheskaya inzheneriya poverkhnosti. - 2010. - T.8, №3. - S. 259 - 264.
Sichikova YA.O., Kidalov V.V., Balan O.S., Sukach G.O. Testuruvannya poverkhni fosfidu indiyu // ZHurnal nano- i elektronoi fiziki. - 2010, №1. - S. 84 - 88.
Sichikova YA.O., Kidalov V.V., Sukach G.O., Kirilash O.I. Metodika otrimannya ta doslidzhennya morfologii poruvatikh shariv p-InP ta p-GaAs // Elektronika ta zv yazok. - 2010. - T. 4, № 57. - S. 34 - 36.
Klyatskin V. I. Stokhasticheskie uravneniya glazami fizika. Osnovnye polozheniya,tochnye rezul taty i asimptoticheskie priblizheniya. - M.: Fizmatlit, 2001.
Klyatskin V., Gurariy D. Kogerentnye yavleniya v stokhasticheskikh dinamicheskikhsistemakh // UFN. - 1999. T. 169, № 2. - S. 171 - 207.
Nicolis G., Prigogin I. Exploring Complexity, an Introduction - N. Y.: W. H. Freeman and Company, 1989.
Isichenko M. B. Percolation, statistical topography, and transport in random media // Rev. Modern Phys. - 1992. V. 64, № 4. - P. 961 - 1043
Aref KH. Razvitie khaoticheskoy advektsii // Nelineynaya dinamika. - 2006. T. 2, № 1. - S. 111 - 133.
Mikhaylov A. S., Uporov I. V. Kriticheskie yavleniya v sredakh s razlozheniem, raspadom i diffuziey // UFN. - 1984. T. 144, № 3. - S. 79 - 112.
Keywords:
semiconductors, electrochemical etching, clusters, pores, stochastic system, coherent phenomena.


Related Articles

Issue №8242
DEVELOPMENT OF CERAMIC COATINGS AND APPLICATION OF THEIR INFRARED RADIATION
ceramic materials the functional ceramics activation energy semiconductors infrared transformers
Show more
Issue №4871
PHOTOLUMINESCENCE OF POROUS INDIUM PHOSPHIDE DUE TO QUANTUM TRANSITIONS IN SPACE-LIMITED LAYERS
porous indium phosphide electrochemical etching photoluminescence nanostructures oxides
Show more
Issue №2747
The mechanism of state regulation of tourism on Republic of Buryatia materials
Tourism state regulation public-private partnership Buryatia economy
Show more
Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 5. Mechanism of generation of impulses functional ceramics
ceramic materials functional ceramics the activation energy semiconductors infrared converters
Show more
Issue №6518
FEATURES CLUSTER FORMATION ON THE SURFACE OF SEMICONDUCTOR CRYSTALS OF THE GROUP A3B5
semiconductors electrochemical etching clusters pores stochastic system
Show more
Issue №2902
TURKISMS IN THE MORDOVIAN ONOMASTICON
onomasticon Turkism ethnicity the ethnonym allatonin
Show more
Issue №19146
ENSURING OF THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL SYSTEM WITH REGARD TO THE FOREIGN SYSTEMS
educational process digitalization informatization experience of foreign countries clusters
Show more
Issue №10779
IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN THE SPHERE OF INDUSTRY OF THE REGION
industry clusters potential priorities
Show more