ABOUT BIJECTIVITY OF TRANSFORMATIONS DETERMINED BY QUASI-HADAMARD MATRIXES
( Pp. 6-13)

More about authors
Litvinenko Vitaly Sergeevich sotrudnik FGUP «NII «KVANT»
Federal State Unitary Enterprise Scientific Research Institute KVANT Nikonov Vladimir G. Dr. Sci. (Eng.), Professor, Member at the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences
Russian Academy of Natural Sciences
Moscow, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article continues studies of bijective mapping determined by quasi-hadamard matrixes started in [НЛ15]. It is proved that if mapping determined by quasi-hadamard martixes $A_{n}$ is bijective, then the inverse mapping is set by the transposed matrix $A_{T}^n$. It is also proved that any quasi-hadamard matrix of order 4, 6 or 8 determines bijective coordinate-threshold map.
How to Cite:
Litvinenko V.S., Nikonov V.G., (2016), ABOUT BIJECTIVITY OF TRANSFORMATIONS DETERMINED BY QUASI-HADAMARD MATRIXES. Computational Nanotechnology, 1: 6-13.
Reference list:
Bel50 Belevitch, V. Theorem of 2n-terminal networks with application to conference telephony. 1950. Electr. Commun., vol. 26, pp. 231-244.
GS67 Goethals, J.M., and Seidel, J.J. Orthogonal matrices with zero diagonal. 1967. Canadian Journal of Mathematics, vol. 19, pp. 1001-1010.
GEN03 Glukhov M.M., Elizarov V.P., Nechaev A.A. Algebra. 2003. T. 1, 2.
Der67 Dertouzos M. Porogovaya logika, 1967.
NL15 Nikonov V.G., Litvinenko V.S. Geometricheskiy podkhod k dokazatel stvu biektivnosti odnogo koordinatno-porogovogo otobrazheniya // Computational nanotechnology. 2015. №4. S. 26-30.
NS03 Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Metody kompaktnoy realizatsii biektivnykh otobrazheniy, zadannykh regulyarnymi sistemami odnotipnykh bulevykh funktsiy // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Prikladnaya i komp yuternaya matematika. 2003. T. 2. № 1. S. 94-105.
NS04 Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Postroenie i klassifikatsiya regulyarnykh sistem odnotipnykh funktsiy // Informatsionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii, telekommunikatsii i biznese: materialy XXXI Mezhdunarodnoy konferentsii. T. 5 iz Pril. 1. - M.: Akademiya estestvoznaniya, 2004. S. 173-174.
NS09 Nikonov V.G., Sidorov E.S. O sposobe postroeniya vzaimno odnoznachnykh otobrazheniy pri pomoshchi kvaziadamarovykh matrits // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa - Lesnoy vestnik. 2009. №2 (65).
Keywords:
bijective mapping, threshold function, quasidemocracy matrix.