Trends in the Development of the Institution of Intellectual Property in Ensuring Innovative Activities of Industrial Production
( Pp. 76-86)

More about authors
Kudryavtseva Svetlana S. doktor ekonomicheskih nauk, docent; professor kafedry logistiki i upravleniya
Kazan National Research Technological University
Kazan, Russian Federation Minulina Olga V. prepodavatel kafedry ekonomiki i organizacii proizvodstva
Kazan State Power Engineering University
Kazan, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The purpose of the research. Development of methodological approaches to the study of the relationship between the state of the institution of intellectual property and the innovative activity of the industrial complex in the Russian context. Achievement of the goal is seen through the solution of the following tasks: Given a characteristic of the state of the institution of intellectual property in the model of open innovation; systematized the development trends of the intellectual property market in the Russian industry; modeling of the relationship between the development of the institution of intellectual property and innovation in industry has been carried out. Results. It has been established that the main source of remuneration in the intellectual property market is the innovation rent, which is the super-profits of the investor, innovator, innovation firm and innovation-active enterprise arising in the process of innovation diffusion. In this case, the sources of income can be: products and technologies, new business, specific assets, licenses, spin-off, subsidiaries, brands, individual stages of the innovation life cycle. In the Russian industry, there is an increase in patent activity, however, no stable dynamics in the development of the institution of intellectual property has been revealed. The level of manufacturability of production of industrial enterprises directly correlates with the level of intellectual property objects used and the applications filed for the issuance of titles of protection for the results of scientific and technical activities. There is no direct positive relationship between indicators of innovative activity in industry and indicators characterizing the state of the institution of intellectual property. However, time lags were revealed between the increase in the number of intellectual property objects used by industrial enterprises and the subsequent increase in the share of shipped innovative products - 3 years, as well as between the increase in the number of intellectual property objects used by industrial enterprises and the subsequent increase in the share of costs for technological innovation in general. the volume of shipped innovative products - 5 years.
How to Cite:
Kudryavtseva S.S., Minulina O.V., (2021), TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN ENSURING INNOVATIVE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION. Computational Nanotechnology, 2: 76-86. DOI: 10.33693/2313-223X-2021-8-2-76-86
Reference list:
Ershova I., Sevryukova L. Global development of information support of business organizations in the region // Globalization and its Socio-Economic Consequences 16th International Scientific Conference Proceedings. ZU - University of Zilina, October 5-6, 2016. Slovak Republic: Rajecke Teplice, 2016. Pp. 449-457.
Lamba K., Singh S.P. Big data in operations and supply chain management: current trends and future perspectives // Production Planning and Control. 2017. No. 28 (11-12). Pp. 877-890.
Marmo R., Nicolella M., Polverino F. A Methodology for a performance information model to support facility management // Sustaina-bility. 2019. No. 11 (24). R. 7007.
Nelson R.R. Bringing institution into evolutionary growth theory // Journal of Evolutionary Economics. 2002. No. 12. R. 45.
Otten W. Industry 4.0 and digitalisation What is the potential for the chemical industry // ATP Edition. 2019. No. 1-2. Pp. 28-32.
Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Rajskaya M.V. et al. Integral technique for analyzing of national innovation systems development // Espacios. 2018. Vol. 39. No. 22. R. 6.
Telukdarie A., Buhulaiga E., Bag S. Industry 4.0 implementation for multinationals // Process Safety and Environmental Protection. 2018. Vol. 118. Pp. 316-329.
Aung M. To, Abbas S.A., ZHukova N.A., CHernokul skiy V.V. Modeli upravleniya protsessami sbora dannykh v setyakh interneta veshchey s dinamicheskoy strukturoy // Computational Nanotechnology. 2020. № 3. S. 62-71.
Brizhak O.V. Institutsional nye i tekhnologicheskie dominanty doktriny vstraivaniya prostranstvennykh sistem v mirovuyu ekonomiku // Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 9 (431). S. 65-71.
Glaz ev S.YU. Teoriya dolgosrochnogo tekhniko-ekonomicheskogo razvitiya. M.: ValDar, 1993. 310 s.
Kostyukhin YU.YU., Savon D.YU. Sovershenstvovanie otsenochnykh pokazateley rynka stali v usloviyakh usileniya konkurentsii // CHernye metally. 2020. № 4. S. 68-72.
Kudryavtseva S.S., SHinkevich A.I. Primenenie logisticheskogo podkhoda v modelirovanii otkrytykh innovatsii // Ekonomika, upravlenie i investitsii. 2014. № 1 (3). S. 6.
Medovnikov D.S., Rozmirovich S.D. Tekhnologicheskie koridory v proizvodstve potrebitel skoy produktsii i uslug // Forsayt. 2011. T. 5. № 1. S. 26-39.
Polterovich V.M. Strategii institutsional nykh reform, ili iskusstvo reform. M.: GU VSHE, 2007. 24 s.
SHinkevich M.V. Barsegyan N.V. Rol predprinimatel skikh initsiativ v sovershenstvovanii organizatsii proizvodstva predpriyatiy neftekhimicheskogo kompleksa // Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava. 2019. № 2. S. 358-369.
Keywords:
industrial production, institute of intellectual property, innovation activity, objects of intellectual property, technological innovation, patent.