GEOMETRIC APPROACH TO ESTIMATION OF COMPLEXITY BOOLEAN FUNCTIONS
( Pp. 32-43)

More about authors
Zobov Anton I. research employee of Foundation for the Promotion of Secure Information Technologies. Moscow, Russian Federation. E-mail: zobowai@gmail.com
Foundation for the Promotion of Secure Information Technologies
Moscow, Russian Federation Nikonov Vladimir G. Doctor of Engineering, Professor; member at the Presidium
Russian Academy of Natural Sciences
Moscow, Russian Federation
Abstract:
This paper describes fundamentally new method to estimate difficulty of boolean functions and analyzes possibilities of its using for building functions with required parameters. The interest to this method nowadays is caused by engineering new principles of implementation of data security.
How to Cite:
Zobov A.I., Nikonov V.G., (2018), GEOMETRIC APPROACH TO ESTIMATION OF COMPLEXITY BOOLEAN FUNCTIONS. Computational Nanotechnology, 3 => 32-43.
Reference list:
Nikonov V.G. Klassifikatsiya minimal nykh bazisnykh predstavleniy vsekh bulevykh funktsiy ot chetyrekh peremennykh // Obozrenie prikladnoy i promyshlennoy matematiki. Seriya Diskretnaya matematika. № 3 (1), 1994. S. 458-545.
Balakin G.V., Nikonov V.G. Metody svedeniya bulevykh uravneniy k sistemam porogovykh sootnosheniy // Obozrenie prikladnoy i promyshlennoy matematiki. Seriya Diskretnaya matematika. № 3 (1), 1994. S. 389.
Nikonov V.G. Pokrytiya bulevykh grafov // Diskret. matem. T. 6. Vyp. 4, 1994. S. 21-34.
Nikonov, V.G. Metody kompaktnoy realizatsii biektivnykh otobrazheniy, zadannykh regulyarnymi sistemami odnotipnykh bulevykh funktsiy / V.G. Nikonov, A.V. Sarantsev // Vestnik RUDN. Ser.: Prikladnaya i komp yuternaya matematika. 2003. T. 2. № 1. S. 94-105.
Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Postroenie i klassifikatsiya regulyarnykh sistem odnotipnykh funktsiy // Informatsionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii, telekommunikatsii i biznese: materialy XXXI Mezhdunarodnoy konferentsii. T. 5 iz pril. 1. M.: Akademiya estestvoznaniya, 2004. S. 173-174.
Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Metody kompaktnoy realizatsii biektivnykh otobrazheniy, zadannykh regulyarnymi sistemami odnotipnykh bulevykh funktsiy // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Prikladnaya i komp yuternaya matematika. 2003. T. 2. № 1. S. 94-105.
Nikonov V.G., Soshin D.A. Geometricheskiy metod postroeniya sbalansirovannykh k-znachnykh porogovykh funktsiy i sintez podstanovok na ikh osnove // Obrazovatel nye resursy i tekhnologii. 2014. № 2 (5). S. 76-80.