GEOMETRIC APPROACH TO ESTIMATION OF COMPLEXITY BOOLEAN FUNCTIONS
( Pp. 32-43)

More about authors
Zobov Anton I. kandidat tehnicheskih nauk; sotrudnik Fonda
Secure Information Technology Assistance Foundation
Moscow, Russian Federation Nikonov Vladimir G. Dr. Sci. (Eng.), Professor, Member at the Presidium of the Russian Academy of Natural Sciences
Russian Academy of Natural Sciences
Moscow, Russian Federation
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
This paper describes fundamentally new method to estimate difficulty of boolean functions and analyzes possibilities of its using for building functions with required parameters. The interest to this method nowadays is caused by engineering new principles of implementation of data security.
How to Cite:
Zobov A.I., Nikonov V.G., (2018), GEOMETRIC APPROACH TO ESTIMATION OF COMPLEXITY BOOLEAN FUNCTIONS. Computational Nanotechnology, 3 => 32-43.
Reference list:
Nikonov V.G. Klassifikatsiya minimal nykh bazisnykh predstavleniy vsekh bulevykh funktsiy ot chetyrekh peremennykh // Obozrenie prikladnoy i promyshlennoy matematiki. Seriya Diskretnaya matematika. № 3 (1), 1994. S. 458-545.
Balakin G.V., Nikonov V.G. Metody svedeniya bulevykh uravneniy k sistemam porogovykh sootnosheniy // Obozrenie prikladnoy i promyshlennoy matematiki. Seriya Diskretnaya matematika. № 3 (1), 1994. S. 389.
Nikonov V.G. Pokrytiya bulevykh grafov // Diskret. matem. T. 6. Vyp. 4, 1994. S. 21-34.
Nikonov, V.G. Metody kompaktnoy realizatsii biektivnykh otobrazheniy, zadannykh regulyarnymi sistemami odnotipnykh bulevykh funktsiy / V.G. Nikonov, A.V. Sarantsev // Vestnik RUDN. Ser.: Prikladnaya i komp yuternaya matematika. 2003. T. 2. № 1. S. 94-105.
Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Postroenie i klassifikatsiya regulyarnykh sistem odnotipnykh funktsiy // Informatsionnye tekhnologii v nauke, obrazovanii, telekommunikatsii i biznese: materialy XXXI Mezhdunarodnoy konferentsii. T. 5 iz pril. 1. M.: Akademiya estestvoznaniya, 2004. S. 173-174.
Nikonov V.G., Sarantsev A.V. Metody kompaktnoy realizatsii biektivnykh otobrazheniy, zadannykh regulyarnymi sistemami odnotipnykh bulevykh funktsiy // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Prikladnaya i komp yuternaya matematika. 2003. T. 2. № 1. S. 94-105.
Nikonov V.G., Soshin D.A. Geometricheskiy metod postroeniya sbalansirovannykh k-znachnykh porogovykh funktsiy i sintez podstanovok na ikh osnove // Obrazovatel nye resursy i tekhnologii. 2014. № 2 (5). S. 76-80.