ANALYTICAL METHOD OF KINEMATIC ANALYSIS LEVER MECHANISMS
( Pp. 16-19)

More about authors
Taschilin Lev Nikolaevich kand. tehn. nauk, docent; professor
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky. St.-Petersburg
Abstract:
The article is devoted to the study of the peculiarities of using the analytical method of kinematic analysis of lever mechanisms. For mathematical modeling of multi-link lever mechanisms, a number of analytical methods are used, based on obtaining formal mathematical expressions describing position functions in the form of rotation angles of moving links or as functions of moving characteristic points of the mechanism. For example, the article analyzes the multi-link articulated mechanism of the knitting machine with the «Given-Find» computing unit of the applied computer program MathCAD.
How to Cite:
Taschilin L.N., (2018), ANALYTICAL METHOD OF KINEMATIC ANALYSIS LEVER MECHANISMS. Computational Nanotechnology, 3 => 16-19.
Reference list:
KHalilov I.A., Kerimov S.KH., Rzaeva G.M. Cposob sinteza rychazhnogo mekhanizma, obespechivayushchego zadannyy zakon dvizheniya // Vestnik mashinostroeniya, 2017. № 3. S. 3-5.
Gebel E.S. Kinematicheskiy analiz mnogozvennogo rychazhnogo mekhanizma greyfera // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2017. T. 19, № 4-1. S. 55-59.
Gebel E.S., Dzhomartov A.A. Kinematicheskiy analiz mnogozvennogo rychazhnogo greyfernogo mekhanizma // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2017. T. 19, № 1-2. S. 216-219.
Teoriya mekhanizmov i mashin. Rychazhnye mekhanizmy: praktikum / Merko M.A., Kolotov A.V., Mesnyankin M.V. i dr. / M-vo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii, Sibirskiy federal nyy un-t (Politekhnicheskiy in-t). Krasnoyarsk: SFU, 2016. 239 s.
Markin YU.S. Spravochnik po mekhanizmam teoreticheskoy mekhaniki s izmenyaemymi lineynymi parametrami. T. 3: SHarnirno-rychazhnye mekhanizmy. Kazan : Otechestvo, 2015. 303 s.
Ziborov K.A. Reshenie vektornykh uravneniy kinematiki mekhanizmov s pomoshch yu programmy MathCAD // Teoriya mekhanizmov i mashin, 2008. № 1, t. 6. S. 64-70.
Makarov E.G. Inzhenernye raschety v MathCAD. SPb.: Piter, 2005. 448 s.
Matsyuk I.N. Kinematicheskiy analiz ploskikh rychazhnykh mekhanizmov vysokikh klassov v programme MathCAD // Teoriya mekhanizmov i mashin, 2012. № 1, t. 10. S. 65-70.
KHokhlov A.V. Modelirovanie rychazhnogo mekhanizma privoda stola strogal nogo stanka v srede SIMMECHANICS/MATLAB // Teoriya. Praktika. Innovatsii, 2016. № 10 (10). S. 37-44.