TAX INCENTIVES FOR INNOVATION ACTIVITY OF RUSSIAN REGIONS
(237-239)

For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The article notes that in Russia there is no concept of effective tax incentives for innovative activity at the federal, regional and local levels. However, the innovative scenario of the Russian economy suggests a transition to a new stage of development of the tax system. The effective tax incentives for innovative activities aimed at the growth of the tax base, increase tax revenues requires a clear understanding of the basic directions and instruments of fiscal policy. The author notes that the new tax policy should be based on the integrity of the system of incentives, provide benefits to enterprises and organizations, citizens involved in innovation activities.
How to Cite:
Tovgazova A.A., (2015), TAX INCENTIVES FOR INNOVATION ACTIVITY OF RUSSIAN REGIONS. Business in Law, 6: 237-239.
Reference list:
Aronov A.V., Kashin V.A. Nalogi i nalogooblozhenie. - M.: INFRA-M, 2015.
Aleksandrova A.I. Sovershenstvovanie nalogovogo stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti // Ekonomika i upravlenie 2013. № 9.
Guzikova L.A., Ivashchenko L.I. Makroekonomicheskoe stimulirovanie innovatsiy v Rossii // Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2014. № 3-1.
Mitrofanova I.A. Modernizatsiya mekhanizma nalogovogo regulirovaniya i stimulirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii // Nalogi i finansovoe pravo. 2014. № 4.
Nikulina O.V., YUmasheva E.V., Zadvornaya E.V. Nalogovye lgoty kak instrument upravleniya innovatsionnymi protsessami: otsenka effektivnosti stimulirovaniya innovatsiy v rossiyskoy i zarubezhnoy praktike // Ekonomika ustoychivogo razvitiya. 2015. № 1 (21).
Keywords:
activity, innovation, tools, benefits, tax incentives, system, economy.