TO THE QUESTION OF FOREIGN EXPERIENCE AND WAYS OF SPACE INDUSTRY in RUSSIA
(179-180)

For read the full article, please, register or log in
Annotation:
This article shows the importance of developing and investing in space industry. As an example such leading space powers as USA(NASA), European countries(ESA) and China were taken. The author mentions some most significant aspects of this organization’s activity so that to demonstrate their influence on high-tech industries and whole country. Moreover, the author notices the issue of Russian high-tech industries being lagging behind from the world leaders of the innovational sphere and brings some ways of this problem’s solution.
How to Cite:
Artemyev A.V., (2016), TO THE QUESTION OF FOREIGN EXPERIENCE AND WAYS OF SPACE INDUSTRY IN RUSSIA. Business in Law, 6: 179-180.
Reference list:
Zaytsev A.V., Nikolaev S.D. Kontseptsiya upravleniya vysokotekhnologichnym predpriyatiem na osnove innovatsionnykh izmeneniy v konkurentnoy strategii // Kreativnaya ekonomika. - 2010. - № 3 (39). - c. 16-25.
Karpova K.V., KHachaturyan K.S. Issledovanie zarubezhnogo opyta gosudarstvennogo regulirovaniya konkurentosposobnosti predpriyatiy RKP promyshlennosti // Ekonomika. - 2014.
Statya iz zhurnala Kreativnaya ekonomika № 11 (83) za 2013 god, ctr. 42-45.
Glebova O.V., Dalyekin P.I. Pokazateli analiza innovatsionnoy aktivnosti nauchnykh organizatsiy // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii. - 2011. - № 7. -http://web.snauka.ru /issues/2011/11/5070.
https://lenta.ru
https://russian.rt.com
https://www.nasa.gov
Keywords:
RCP, innovation, ESA, NASA, the state program, efficiency, space industry, high-tech product, experience.