The development of the legal framework to counter the terrorist activities of the Interior Ministry of Russia
( Pp. 149-152)

More about authors
Uzuev Yusup Edilbekovich adyunkt
the Academy of Management of the Interior Ministry of Russia
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Experience the legal and institutional regulation of the Interior Ministry to counter terrorist groups based on the relatively short historical period, in which, nevertheless, was created a legal basis: the first special normative legal act − a federal law on combating terrorism was adopted only 1998 Anti-terrorism legislation, created in the 90s the twentieth century. Partially reforming, lasted until the mid − 2000s, with the most active large-scale counter-terrorism operations by the time ran out. Efforts lawmakers focused on substantive aspect, concentrating around expanding the list of criminal acts of a terrorist nature. However, a disadvantage of the legislative work (and, as a consequence, practical activities) looks inattention to the organizational basis of counter-terrorism on the part of the Interior Ministry in unity with other law enforcement agencies.
How to Cite:
Uzuev Y.E., (2014), THE DEVELOPMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK TO COUNTER THE TERRORIST ACTIVITIES OF THE INTERIOR MINISTRY OF RUSSIA. Business in Law, 1 => 149-152.
Reference list:
O bor be s terrorizmom: FZ ot 25 iyulya 1998 g. // Sobranie zakonodatel stva RF №31. st. 3808
O protivodeystvii terrorizmu : Feder. zakon prinyat Gos. Dumoy 26.02.2006 g. (po sost. na 25.11.2013) // Ros. gaz. 2006. 10 mar.
Kontseptsiya protivodeystviya terrorizmu v Rossiyskoy Federatsii : utv. Ukazom Prezidenta RF ot 05.10.2009 // Ros. gaz. 2009. 20 okt.
Strategiya natsional noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda : utverzhdena Ukazom Prezidenta RF ot 12 maya 2009 g. № 537 // Ros.gaz.2009.19 maya.
Poryadok ustanovleniya urovney terroristicheskoy opasnosti, predusmatrivayushchikh prinyatie dopolnitel nykh mer po obespecheniyu bezopasnosti lichnosti, obshchestva i gosudarstva : utv. Ukazom Prezidenta RF ot 14.06.2012 g. № 851 // SZ RF. 2012. № 25. St. 3315.
Kruglyy stol zhurnala Gosudarstvo i pravo : Terrorizm: psikhologicheskie korni i pravovye otsenki // Gosudarstvo i pravo. 1995. № 4.
Krylov N.B., Reshetov YU.A. Gosudarstvennyy terrorizm - ugroza mezhdunarodnoy bezopasnosti // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1987. № 2. S. 78.
Lyakhov E.G. Terrorizm i mezhgosudarstvennye otnosheniya. M.,1979. S. 7, 12, 13-52.
Pobegaylo E.F. Terrorizm i ugolovnaya otvetstvennost // Aktual nye problemy Evropy. Problemy terrorizma: Problemno-tematicheskiy sbornik. 1997. № 4. S. 203.
Keywords:
terrorism, counter-terrorism, prevention of crimes of a terrorist nature.


Related Articles

Issue №19590
Preventing the Financing of Terrorism as One of the Main Tasks of the Law Enforcement System of Russia
terrorism terrorist activity financing of terrorism countering terrorism stages of terrorism
Show more
Issue №19269
On Some Issues of Preventing Terrorism and Extremism
terrorism extremism prevention counteraction activities of employees of internal affairs bodies
Show more
Issue №18132
The dual nature of extremism
the dual nature of extremism terrorism corruption organized crime
Show more
Issue №19590
Current Issues of the Use of Internet Resources for Terrorist Purposes
terrorism terrorist threats extremist and terrorist organizations hacker attacks cyberattacks
Show more
Issue №19590
On Current Issues of Countering Youth Extremism in the Global Network
youth extremism extremist organizations extremist activity materials of extremist orientation radicalism
Show more
Issue №19269
The Generation of Terrorism and the Forms of Its Manifestation to the Days
extremism terrorism national security destructive ideology appeals
Show more
Issue №11986
KEY FACTORS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE MECHANISMS TO COUNTER INTERNATIONAL TERRORISM
terrorism international terrorism globalization threats systemic crisis
Show more
Issue №8046
Legislative experience to counter terrorist activities (On the example of a number of countries)
terrorism the opposition the development of legislation comparison
Show more
Issue №19590
Criminogenic Factors Affecting the Results of the Counterterrorism in the Territory of the North Caucasian Federal District
law enforcement agencies counteraction terrorism the North Caucasus criminogenic factors
Show more
Issue №16988
Victimological aspects of crimes of terrorist nature
terrorism ideology counter-terrorism activity methods of struggle
Show more