HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF NETWORKING OF UNIVERSITIES IN A RAPIDLY CHANGING SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT
( Pp. 195-199)

More about authors
Bahmudova M.A. aspirant
"Institute of education management "RW
Abstract:
The author of the article offers an analysis of networking of universities in a rapidly changing socio-cultural and economic environment. In this regard, the article examines the domestic and foreign educational practice in recent years. Networking of universities in a rapidly changing socio-cultural and economic environment is the most promising direction of development of Russian education and undeniable global trend in the XXI century. Analysis of network forms of organization in higher professional education and their differences from other types of organizations proves that network management to ensure linkages and coherence of subjects, objects and processes of the educational activities of universities in the temporal and spatial framework is to harmonize, streamline actions of different parts of the control system of the university
How to Cite:
Bahmudova M.., (2015), HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF NETWORKING OF UNIVERSITIES IN A RAPIDLY CHANGING SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT. Business in Law, 1 => 195-199.
Reference list:
Belyakov S.A. Modernizatsiya obrazovaniya v Rosii: sovershenstvovanie upravleniya. - Moskva, MAKS Press, 2009.
Gitman M.B., Danilov A.N., Stolbov V.YU., YUzhakov A.A. Modeli setevogo vzaimodeystviya vuzov pri podgotovke kadrov vysshey kvalifikatsii / Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. №3, 2012 g. S. 69-73.
Kapustin V.S. Setevye vzaimodeystviya v vysshem professional nom negosudarstvennom obrazovanii kak put k innovatsionnoy modernizatsii rossiyskoy vysshey shkoly i povysheniyu konkurentosposobnosti negosudarstvennogo sektora obrazovaniya.// http://spkurdyumov.narod.ru /kkapustin.htm
Mil ner B.Z. Teoriya organizatsii: Uchebnik. - 5-e izd., pererab. i dop. - Moskva, INFRA-M, 2006.
Novoselova S.YU. Praktika setevogo vzaimodeystviya kak faktor generatsii innovatsionnoy sredy rossiyskoy akademii obrazovaniya. ZHurnal Problemy sovremennogo obrazovaniya Vypusk № 3 / 2014
Raykov A. N. Setevaya ekspertnaya podderzhka resheniy / Upravlenie bol shimi sistemami. Spetsial nyy vypusk 30.1 Setevye modeli v upravlenii . M.: IPU RAN, 2010. S.758-773.
Keywords:
the development of networking between universities, forms of network organizations, the distinctive features of networking, network expert community, socio-cultural institutions.


Related Articles

12. OTHER Pages: 296-297 Issue №4982
A place of management in the process of modernization of the educational activities of universities in terms of their networking
the development of networking between universities forms of network organizations the distinctive features of networking expert community on the problems of development of education and quality of educational services in Russia
Show more