Barkov Alexey Vladimirovich

d.yu.n., professor. Dolzhnost: professor kafedry grazhdansko-pravovyh disciplin.

Moscow Academy of Economics and Law