Aghayev Isfandiyar

Prof., D-r, kafedra ugolovnogo prava

Baku State University