Hohoeva Zalina V.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent, docent kafedry finansov i kredita

FGBOU VPO Severo-Osetinsky state university of name K.L. Khetagurova