Kodzhamanyan Svetlana M.

soiskatel kafedry ekonomiki i upravleniya

Adyghe State University, Maikop