Sanin Nikolay V.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry ekonomicheskoy teorii i aktualnyh problem ekonomiki

NOU VPO "National business Institute»