Ponomarev Vasiliy I.

rukovoditel Napravleniya administrirovaniya kapitalnyh vlozheniy Gosudarstvennoy korporacii «Rosteh»

Rostec State Corporation