Fedina Vera V.

kand. ekon. nauk, docent kafedry menedzhmenta

Murom Institute Vladimir State University