Zakharov Vadim V.

zamestitel direktora Mezhdunarodnogo marketingovogo centra

Institute of Space Technologies of the Russian University of friendship of peoples