Tarasov Dmitry V.

student ekonomicheskogo fakulteta. Dolzhnost: zamestitel nachalnika otdela

JSC «Russian Space Systems»; Peoples’ Friendship University of Russia