Grigoryeva Anna V.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry «Prikladnaya ekonomika»

Peoples’ Friendship University of Russia