Mayr Peter

professor, doktor; Departament proizvodstva i svarochnoy tehniki

Chemnitz University of Technology