Lukashova Svetlana S.

kand. ist. nauk. Dolzhnost: starshiy nauchnyy sotrudnik Otdela vostochnogo slavyanstva.

The Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences