Imakaeva Dariya A.

aspirant kafedry «Matematicheskogo modelirovaniya v kosmicheskih sistemah»

PFUR (RUDN University)