Makeeva Inna Vladimirovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra ugolovno-pravovyh disciplin.

Russian State Social University