Biryaeva Anastasia Vladimirovna

kand. ist. nauk starshiy prepodavatel kafedry Teorii i istorii gosudarstva i prava

Mordovia State University named after N.P. Ogarev