Dvoretskiy Mikhail Yurievich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: dekan. Mesto raboty: Rossiyskaya akademiya narodnogo hozyaystva i gosudarstvennoy sluzhby pri Prezidente Rossiyskoy Federacii. Filial: Tambovskiy filial. Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet.

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation. Branch: Tambov branch