Artyakov Vladimir V.

doktor ekonomicheskih nauk, pervyy zamestitel generalnogo direktora

Rostec State Corporation