Nurmagambetov Rashit Gabitovich

docent kafedry prava

the Chelyabinsk state University