Mokshin Nikolay F.

zaveduyuschiy kafedroy istorii Rossii, doktor istoricheskih nauk, professor.

Mordovian State University