Khmelevskaya Svetlana A.

doktor filosofskih nauk, professor, professor filosofskogo fakulteta

FSBEI of HE «Moscow state university named after M.V. Lomonosov»