Yurchenko Irina Aleksandrovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet im. O.E. Kutafina (MGYuA). Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava

Moscow state law university named O.E. Kutafin (MSLA)