Ivanov Sergei Viktorovich

assistent kafedry «Stroitelnye i dorozhnye mashiny i oborudovanie»

The Yuri Gagarin State Technical University of Saratov