Kharlamov Daniil Dmitrievich

aspirant. Mesto ucheby: Moskovskiy gosudarstvennyy universitet imeni M.V. Lomonosova. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava i kriminologii

Moscow state university named after M.V.Lomonosov