Mikhailikov Vitaliy Leonidovich

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: nachalnik kafedry. Mesto raboty: Belgorodskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii imeni I.D. Putilina. Podrazdelenie: kafedra taktiko-specialnoy podgotovki.

Belgorod law institute of MIA Russia, named after I.D.Putilin