Telkhigova Malika Shamelevna

aspirantka. Mesto ucheby: Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). Podrazdelenie: kafedra ekologicheskogo i prirodoresursnogo prava.

Moscow State University of Law by the name O.E. Kutafin (MSLA)