Pervyshov Evgeniy A.

kandidat yuridicheskih nauk, docent kafedry administrativnogo i finansovogo prava

FGAOU VO «North-Caucasian Federal University»