Movsisyan Ara T.

kandidat yuridicheskih nauk, assistent, kafedra chastnogo prava, Institut gosudarstvennogo upravleniya i prava

Institute of state administration and law, State University of management