Eydelman Ibrahim Borisovich

aspirant.; Podrazdelenie: yuridicheskiy fakultet, kafedra grazhdanskogo i predprinimatelskogo prava

Kazan (Volga region) Federal University