Lipatov Edward Georgievich

d-r yurid. nauk, professor. Dolzhnost: zaveduyuschiy kafedroy. Mesto raboty: RANHiGS. Filial: Povolzhskiy institut upravleniya imeni P.A.Stolypina (Saratov). Podrazdelenie: kafedra administrativnogo i ugolovnogo prava

RANEPA. Branch: Volga Region Institute of Administration named after P.A. Stolypin (Saratov)