Guryevsky Pauline Vyacheslalvovna

magistrant. Podrazdelenie: fakultet pravovogo i socialno-pedagogicheskogo obrazovaniya.

Perm State Humanitarian Pedagogical University