Streltsov Nikolai V.

aspirant kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava

Kuban state university