Kravtsova Elena Aleksandrovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Belgorodskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii imeni I.D. Putilina. Podrazdelenie: kafedra grazhdansko-pravovyh disciplin.

Belgorod Law Institute of MIA Russia names after I.D. Putilin