Krymov Alexander Alexandrovich

kand. yurid. nauk, docent, general-mayor vnutrenney sluzhby. Dolzhnost: nachalnik.

Academy of the FPS of Russia