Popov Aleksey Pavlovich

d-r yurid. nauk, docent, professor kafedry ugolovnogo prava i processa.

Plekhanov Russian Economic University, Pyatigorsk branch