Chegodaeva Svetlana Sergeevna

kand. yurid. nauk, docent. Dolzhnost: docent. Podrazdelenie: kafedra kriminalistiki.

Moscow university of MIA Russia