Bogdan Varvara V.

doktor yuridicheskih nauk, professor kafedry grazhdanskogo prava

the South-West state University, Kursk