Rumyantseva Marina N.

professor Himicheskogo fakulteta MGU im. M.V. Lomonosova, doktor himicheskih nauk

Lomonosov Moscow State University