Parshina Liubov S.

nauchnyy sotrudnik laboratorii nanostruktur i tonkih plenok, kandidat fiziko-matematicheskih nauk.

Institute on Laser and Information Technologies of RAS