Novodvorsky Oleg A.

zaveduyuschiy laboratorii nanostruktur i tonkih plenok, doktor fiziko-matematicheskih nauk.

Institute on Laser and Information Technologies of RAS