Echkina Evgenia Yu.

docent, docent, kandidat fiziko-matematicheskih nauk, fakul- tet vychislitelnoy matematiki i kibernetiki

the Lomonosov Moscow State University