Sokolnikova Valentina A.

kandidat psihologicheskih nauk, nachalnik upravleniya vospitatelnoy i proforientacionnoy raboty

Moscow State Technical University of Civil Aviation